• JPEG_20240601_075849_7372034455296081649
  • JPEG_20240601_075848_9196169196781575519
  • JPEG_20240601_075848_4006275184314721302
  • JPEG_20240601_075848_292599687815692357
  • JPEG_20240601_075848_5739422344972934409
  • JPEG_20240601_075848_3435928909873489359
  • JPEG_20240601_075848_8892822488118443083
  • JPEG_20240601_075849_184274496032966312
  • JPEG_20240601_075849_6748622136611914004
1

TOO COOL FOR SCHOOL 双眼皮贴

Regular price
RM 45.00
Sale price
RM 45.00
Regular price
RM 0.00
Ship Malaysia & Singapore  | B W E I . Y
Ship Malaysia & Singapore
100% Authentic Products | B W E I . Y
100% Authentic Products
预计11/24~27左右发货 | B W E I . Y
预计11/24~27左右发货

🇰🇷 TOO COOL FOR SCHOOL


“ 双眼皮贴 55对 ” RM45


单眼皮和眼皮泡的妹子们买买买 ~韩国Too cool for school销量第一很火的隐形双眼皮贴,~超级自然的隐形感!韩妞必备😍粘上去超级隐形 跟肤色十分接近 完全在眼皮上看不到痕迹~贴上后一点都不影响上眼影!


防水防汗💦遇水遇油边边都不会脱落 👍强力的粘合作用让眼皮很好成型 长期贴会双眼皮会越来越明显喲 ~


单眼皮 ? 再见 !


一共两款可以选择哟!

1⃣️透明双面

2⃣️肉色单面