• JPEG_20240601_075058_1007687441483108225
  • JPEG_20240601_075058_660525263877377810
  • JPEG_20240601_075058_8298225460525116793
  • JPEG_20240601_075058_2854969204042304039
  • JPEG_20240601_075058_5740199316299585531
  • JPEG_20240601_075058_5286167442716483889
  • JPEG_20240601_075059_7445983088216766213
  • JPEG_20240601_075059_4660432172474598945
  • JPEG_20240601_075059_6806499007152192061
1

TOO COOL FOR SCHOOL 三色腮红盘

Regular price
RM 59.00
Sale price
RM 59.00
Regular price
RM 0.00
Ship Malaysia & Singapore  | B W E I . Y
Ship Malaysia & Singapore
100% Authentic Products | B W E I . Y
100% Authentic Products
预计11/24~27左右发货 | B W E I . Y
预计11/24~27左右发货

🇰🇷 TOO COOL FOR SCHOOL


“ 三色腮红盘 ” RM59


不挑皮的基础腮红色~飞粉情况少,用刷子蘸取少量也很上色😍腮红上脸很干净轻薄,持久力高~单独使用或三色混合使用,或者两个颜色混合使用都非常好看提气色👍🏻👍🏻


#01 ~ 蜜桃盘(嫩妹、減龄)

#02 ~ 玫瑰盘(血色、气质、日常)

#03 ~ 姜茶盘(奶杏色、元气橘)

#04 ~ 香芋紫 (腮紫、膨胀色)