• JPEG_20240527_215941_7214890873752920019
  • JPEG_20240527_215940_1967320213603214803
  • JPEG_20240527_215940_8529200047065157489
  • JPEG_20240527_215940_4961681071965546027
  • JPEG_20240527_215941_2951375399040800402
  • JPEG_20240527_215941_4184263304769326935
  • JPEG_20240527_215941_3472950319975092269
1

Mardi Mercredi

Regular price
RM 175.00
Sale price
RM 175.00
Regular price
RM 0.00
Ship Malaysia & Singapore  | B W E I . Y
Ship Malaysia & Singapore
100% Authentic Products | B W E I . Y
100% Authentic Products
预计11/24~27左右发货 | B W E I . Y
预计11/24~27左右发货

🇰🇷 Mardi Mercredi 连线代购


价格:RM175打折中🔥

颜色:米藏蓝 / 燕麦黑 / 白酒红

尺码:FREESIZE


很难得遇到这个牌子打折哦!优惠随时结束!喜欢的趁早下单⚠️🔍最近这个牌子也太火啦!上身效果真的绝绝子😍韩国的小众品牌!每天都在拍队~要加单赶快咯!


【尺寸表】

FREESIZE~ 肩宽46 衣长 65 胸围108