• IMG_20230620_125718_639
  • IMG_20230620_125718_348
  • IMG_20230620_125718_600
1

韩国口腔溃疡膏

Regular price
RM 39.00
Sale price
RM 39.00
Regular price
RM 0.00
Ship Malaysia & Singapore  | B W E I . Y
Ship Malaysia & Singapore
100% Authentic Products | B W E I . Y
100% Authentic Products
预计11/24~27左右发货 | B W E I . Y
预计11/24~27左右发货

🇰🇷 韩国口腔溃疡膏 6g RM39 


只有韩国大药房有售,是专门针对口腔溃疡的药膏,只要挤出一点抹在溃疡处,它就会瞬间凝结像一层保护膜,把你溃疡的部分凝固住,几乎瞬间止痛!


一支可以用好久,再也不用再担心口腔溃疡带来的痛了。消灭口腔溃疡,快乐干饭!